80/77/6 Duong Quang Ham street,
Ward 5, Go Vap District, HCM City
tadatelier02@gmail.com
+84 9 8 3 0 4 5 6 5 3

INTRODUCTION

Founded in 2016 by the principal architect Vu Tien An, Tad.atelier is the architecture firm for design and practice including architecture, interiors, urban planning based in Ho Chi Minh city, Vietnam.

Although the rapid growth of the city has put pressure on construction industry, we are trying to keep an open approach for each project we are in charge of. To us, two important issues that determine the formation of each project are the context and the requirements from the clients. In Tad.atelier, researching and making decisions for each specific project is a new and unique thought process. It really motivates us to seek the solutions in completely different methods.

We conceive of buildings as living entities rather than objects; where architecture becomes backgrounds, embracing human activities and allowing necessary customizations over time. We believe architecture can create many opportunities for dialogues, locations for people to meet and maintain essential connections with nature./.

____

Được sáng lập vào năm 2016 bởi kiến trúc sư trưởng Vũ Tiến An, Tad.atelier là văn phòng thiết kế Kiến trúc, Nội thất, Quy hoạch đặt tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mặc dù quá trình đô thị hóa nhanh chóng đã đặt lên vai nền xây dựng rất nhiều thử thách, chúng tôi vẫn giữ cách tiếp cận mở cho từng dự án mà chúng tôi theo đuổi. Theo chúng tôi, hai yếu tố quan trọng cấu thành nên dự án là bối cảnh xây dựng công trình và nhu cầu của người sử dụng. Tại Tad.atelier, việc nghiên cứu và đưa ra quyết định cho mỗi dự án là một hành trình mới và độc lập. Điều này là động lực cho chúng tôi tìm kiếm giải pháp thích hợp cho mỗi dự án thông qua các phương thức tiếp cận nhiều khi là hoàn toàn khác nhau.

Chúng tôi quan niệm công trình như những thực thể sống, nơi kiến trúc trở thành phông nền, ôm ấp hoạt động của con người và cho phép những điều chỉnh cần thiết theo thời gian. Chúng tôi tin kiến trúc có thể tạo ra nhiều cơ hội gặp gỡ giữa các cư dân, trong khi vẫn duy trì những mối liên hệ thiết yếu giữa con người với thiên nhiên./.